Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA 95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27
Ogłasza w dniu 20 października 2023 r. postępowanie ofertowe i zwraca się o przedstawienie oferty na wykonanie poniżej wskazanego zadania realizowanego na podstawie umowy nr UM.POZ.W-22573.2023-00/4661/2023/1363 o powierzenie Grantu w ramach projektu pn.: „E-KONSYLIUM - wdrożenie modelowych schematów diagnostyczno-terapeutycznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej”.

Poniżej dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zał. 1 do Zapytania ofertowego - specyfikacja

Zał. 2 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY

Zał. 1 do Zapytania ofertowego - specyfikacja

Zał. 2 do Zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY