Narodziny noworodka możecie Państwo zgłosić osobiście w poradni położniczo-ginekologicznej w godzinach przyjęć lekarzy lub telefonicznie dzwoniąc do poradni położniczo-ginekologicznej lub do rejestracji przychodni.

Poradnia położniczo-ginekologiczna

tel.: (42) 232 77 76

Rejestracja MEDiKSA :

tel.: (42) 215-83-13

Położna środowiskowa:

 • Teresa Ciniewska

Położna środowiskowo – rodzinna współdziała w postępowaniu edukacyjnym, profilaktycznym, pielęgnacyjno – opiekuńczym, leczniczym, rehabilitacyjnym  i diagnostycznym w stosunku do pacjentek i noworodków objętych opieką w środowisku domowym. Do jej zadań należy:

 • sprawowanie systematycznej opieki patronażowej nad położnicą i noworodkiem w środowisku domowym po otrzymaniu informacji o wypisie ze szpitala,
 • sprawowanie systematycznej opieki nad kobietą ciężarną, ze szczególnym uwzględnieniem warunków zdrowotno – socjalnych,
 • sprawowanie całościowej opieki nad kobietami w schorzeniach ginekologicznych w każdym okresie życia,
 • wykonywanie czynności wynikających z procesu pielęgnowania,
 • wykonywanie zabiegów leczniczych zleconych przez lekarza,
 • udzielanie pomocy w stanach zagrożenia życia i nagłych przypadkach położniczych zgodnie z uprawnieniami,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu promocji zdrowia wobec kobiet i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki chorób nowotworowych i planowania rodziny,

Świadczenia położnej środowiskowo – rodzinnej obejmują: 

 • wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych,
 • wizytę realizowaną w domu pacjenta, w przypadkach uzasadnionych medycznie,
 • wizytę patronażową, podczas której położna obejmuje opieką noworodka do ukończenia 2 miesiąca życia oraz kobietę w okresie połogu - realizując tę opiekę położna poz zobowiązana jest do wykonania w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych od 4 do 6 wizyt patronażowych,
 • wizytę profilaktyczną.