Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie zatrudni:

                   - lekarza medycyny pracy (lub w trakcie specjalizacji)

                   - pielęgniarkę z tytułem mgr pielęgniarstwa lub kursem środowiskowym lub kursem medycyny szkolnej,

                   - lekarza chorób wewnętrznych,

                   - lekarza pediatrę (lub w trakcie specjalizacji)

                   - lekarza medycyny rodzinnej (lub w trakcie specjalizacji)

                   - lekarza specjalistę ginekologa-położnika

                   Wynagrodzenie na poziomie rynkowym - do uzgodnienia.

 

                   Ponadto zatrudnimy:

                   - osobę do rejestracji

                   - osobę do sprzątania