Ogólne zasady wykonywania badań laboratoryjnych u dzieci.

 • Każde badanie dodatkowe musi być uzasadnione i przemyślane
 • Należy korzystać z nieinwazyjnych metod pobierania materiału
 • W przypadku badań u noworodków i niemowląt należy korzystać
  z badań metodą mikrooznaczeń

 • Dziecko starsze należy poinformować o celu badania i procedurze
  jego przeprowadzenia

 • Obecność rodzica/opiekuna w trakcie pobierania materiału
  diagnostycznego zmniejsza poczucie dyskomfortu u dziecka

Zasady pobierania materiału diagnostycznego u dzieci i interpretacja podstawowych badań laboratoryjnych (plik do pobrania poniżej)

badania u dzieci oraz interpretacja wyników badań - wersja pdf