Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA, 95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie Kamili Kasznickiej.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:
1. telefon: 42 215 83 13
2. adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA 95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne w zakładkach.