Instrukcja o sposobie realizacji e-recepty

 1. E-recepta to recepta, którą lekarz lub uprawniona pielęgniarka/położna wystawia w systemie elektronicznym.
  Forma otrzymania e-recepty:
       1)    papierowy wydruk e-recepty, jeśli pacjent zgłasza taką potrzebę w trakcie udzielania porady;
       2)    elektroniczna w formie 4 cyfrowego kodu, który:
            a)    lekarz lub uprawniona pielęgniarka/położna przekazuje pacjentowi w czasie udzielania porady,
            b)    pacjent otrzymuje w formie SMS na swój telefon lub w formie e-maila na wskazany adres poczty elektronicznej, jeśli pacjent posiada założone Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i w ramach tego konta dokonał wyboru sposobu powiadamiania o e-recepcie w formie SMS i/lub e-mail.
  3.    Podczas wizyty w aptece, w zależności od wybranej formy otrzymania/powiadamiania o e-recepcie, należy podać farmaceucie:
       1)    papierowy wydruk e-recepty otrzymany od lekarza;
       2)    4-cyfrowy kod otrzymany w formie SMS na telefon i PESEL osoby, na którą jest wypisany lek;
       3)    e-mail – okazując farmaceucie na ekranie telefonu/tabletu otrzymaną na adres poczty elektronicznej informację o e-recepcie, w tym przypadku nie jest wymagane podawanie numeru PESEL.
  4.    Wykup leków z e-recepty:
       1)    leki z e-recept można wykupić w różnych aptekach na obszarze całego kraju tzn. można wykupić część leków w jednej aptece, a część w drugiej lub każdy lek w innej aptece posługując się jedynie otrzymanym kodem i numerem PESEL, z zastrzeżeniem w pkt. 2;
       2)    wszystkie opakowania tego samego leku muszą być wykupione w tej samej aptece, w której nastąpił zakup pierwszego opakowania, tzn., że zakup tego samego leku, który jest w kilku opakowaniach, można rozłożyć w czasie i najpierw kupić jedno opakowanie, a kolejne po jakimś czasie.
  5.    Ważność recepty:
       1)    recepta jest ważna od daty wystawienia:
           a)    7 dni na antybiotyk,
           b)    120 dni na preparaty immunologiczne,
           c)    30 dni na pozostałe leki;
       2)    lekarz może na recepcie zaznaczyć: „ data realizacji: od …” (wpisuje datę od której lek może być realizowany) – wówczas termin realizacji e-recepty wynosi 30 dni licząc od wpisanej przez lekarza daty;
       3)    w przypadku leków, które przyjmują pacjenci chorzy przewlekle, lekarz zaznacza na recepcie: „data realizacji: do …” (wpisuje datę o rok późniejszą od daty wystawienia e-recepty) – wówczas termin realizacji recepty wynosi 365 dni, z zastrzeżeniem pkt. 4;
       4)    e-recepta ważna na 365 dni od daty jej wystawienia musi być zrealizowana na pierwsze opakowanie leku w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia, żeby nie utracić części leku; jeśli pierwsza realizacja e-recepty ważnej na 365 dni nastąpi po 30 dniach od dnia jej wystawienia, farmaceuta w aptece pomniejszy ilość leku, proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty; przy wykupie kolejnych opakowań, bez względu na to kiedy będą wykupowane, nie będą już pomniejszane ilości leku.
  6.    Z e-recepty ważnej na 365 dni, jednorazowo można wykupić zapas leków na 180 dni.