• mediksa_2b.jpg
  • mediksa_3a.jpg
  • mediksa_4b.jpg


Info projek e Uslugi POZ


Plakat informacyjny e uslugi POZ


 Rehabilitacja program


  

AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe - „E-KONSYLIUM - wdrożenie modelowych schematów diagnostyczno-terapeutycznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej”.2023-10-21 17:26:54

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA 95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27Ogłasza w dniu 20 października 2023 r. postępowanie ofertowe i zwraca się o przedstawienie oferty na wykonanie poniżej wskazanego zadania...

Więcej: Zapytanie ofertowe -...

Ogłoszenie podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych2023-10-13 23:39:56

Ogłoszenie podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.   Szczegóły w załacznikach poniżej:  OGŁOSZENIE O KONKURSIE REGULAMIN ZAŁĄCZNIK NR.1" ZAŁĄCZNIK NR.2"

Więcej: Ogłoszenie podmiotu...

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE2022-09-19 18:19:10

Szczepienia przeciw grypie - informacje.  Od 1 września w placówkach medycznych m.in. w POZ oraz aptekach można przyjąć szczepionkę przeciwko grypie. Szczepionki przeciwko grypie są tylko na receptę. Dla kobiet w ciąży i osób powyżej 75 roku życia...

Więcej: SZCZEPIENIA PRZECIW...

INTERNETOWE KONTO PACJENTA2022-09-19 15:44:36

Co jest potrzebne do korzystania z Internetowego Konta Pacjenta? Do zalogowania na Internetowym Koncie Pacjenta potrzebujesz profilu zaufanego. Jest to podpis elektroniczny. Potwierdza Twoją tożsamość. Sprawdzi się w różnych sytuacjach. Na przykład przy...

Więcej: INTERNETOWE KONTO...

Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Warszawa 25 lipca 2023

tanowisko Prezydium KLRwP w sprawie Rozporządzenia MZ w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych.

24 sierpnia 2023 wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U. 271 z dnia 6 lutego 2023) w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych. Wg Ministra Zdrowia ma ono na celu poprawę sytuacji pacjenta, zmianę filozofii systemu i zredukowanie kolejek do specjalistów. Podstawą zmiany jest obowiązek stosowania formularza rejestracji i monitorowania bólu w każdym przypadku bólu istotnego (definicja wg rozporządzenia art.2 podpunkt 1 a: ból stanowiący istotny problem kliniczny – ból wymagający leczenia w opinii pacjenta i lekarza).

Zastosowanie wspomnianego formularza może mieć znaczenie w Poradni Leczenia Bólu, gdzie jego opanowanie jest celem terapeutycznym samym w sobie, a nie w warunkach POZ, gdzie wyeliminowanie lub uśmierzenie bólu jest rozważane w aspekcie wielu problemów pacjenta, nie tylko medycznych, ale również socjalnych i środowiskowych.

Wypełnianie 5-stronicowego formularza w POZ lub AOS w każdorazowym przypadku bólu uznanego przez pacjenta za istotny (art. 2 podpunkt 1a), zwłaszcza w aspekcie wielu problemów zdrowotnych i funkcjonalnych, spowoduje niepotrzebne wydłużenie konsultacji. W konsekwencji zamiast poprawy dostępności do lekarza wydłuży się czas oczekiwania na poradę, zarówno przez pacjentów cierpiących z powodu bólu, jak i wszystkich pozostałych.

W POZ od dawna z powodzeniem stosowane są skale oceny bólu, niezwykle przydatne w rozpoznaniu i monitorowaniu leczenia . Wprowadzenie dodatkowego obowiązku wypełniania 5-stronicowego formularza jedynie utrudni pracę lekarza, wydłuży czas wizyty i negatywnie wpłynie na jakość świadczeń, udzielanych przez poradnie POZ i AOS. Rozwiązanie to, wprowadzone bez rzetelnego, poprzedzającego pilotażu stoi w sprzeczności z postulowaną od dawna potrzebą racjonalizacji obciążeń administracyjnych dla ograniczonych zasobów osobowych systemu ochrony zdrowia.

W związku z powyższym Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oczekuje od Ministra Zdrowia ponownej analizy problemu oraz modyfikacji decyzji zawartej w przedmiotowym Rozporządzeniu.

                                                                                                     

W imieniu Prezydium Zarządu Głównego,

klr_podpis.jpg

Agnieszka Jankowska-Zduńczyk
Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce 

 


 

 


 

DLA PACJENTA

E-RECEPTA - SPOSÓB REALIZACJI2021-09-10 16:27:19

Instrukcja o sposobie realizacji e-recepty E-recepta to recepta, którą lekarz lub uprawniona pielęgniarka/położna wystawia w systemie elektronicznym. Forma otrzymania e-recepty:     1)    papierowy wydruk...

Więcej: E-RECEPTA - SPOSÓB...

E-SKIEROWANIE - SPOSÓB REALIZACJI2021-09-11 12:01:11

Instrukcja o sposobie realizacji e-skierowania E-skierowanie to elektroniczny dokument, kierujący pacjenta na leczenie specjalistyczne, badania diagnostyczne lub do szpitala Do dnia 07.01.2021 r....

Więcej: E-SKIEROWANIE - SPOSÓB...

TELEPORADA - SPOSÓB POSTĘPOWANIA2021-09-10 16:11:38

Standard organizacyjny teleporady udzielanej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Informacja dla Pacjentów Ustala się następujący standard organizacyjny teleporady czyli świadczenia zdrowotnego...

Więcej: TELEPORADA - SPOSÓB...